Skip to main content

Holtehal 2

Beskrivelse

Udskiftning af 2.500 m2 tag på Holtehal 2. Hallen er et samlingspunkt for mange brugere og bliver anvendt primært til idrætsudøvelse samt andre sportsarrangementer. Dette stillede store krav til tidsplanen, da hallen i videst muligt omfang skulle holdes i drift under byggesagen.

Vida A/S har i hovedentreprise stået for etablering af totaloverdækning, nedtagning af eksisterende tagkonstruktion samt etablering af bedre isolerende- og ikke mindst lettere ny tagkonstruktion.


 • Bygherre:

  Rudersdal Kommune

 • Entreprisetype:

  Hovedentreprise

 • Rådgivere:

  Sweco Danmark A/S

 • Entreprisesum:

  14 mio