Stilladser:

Vida Byg A/S har egen stilladsafdeling. Afdelingen er ledet af stilladsmester Brian Stokholm, der har mange års erfaring indenfor alle typer af stilladser.

Afdelingen beskæftiger sig med udlejning, opsætning, nedtagning samt service af alle typer stilladser.

Vi tilbyder opsætning af alle de kendte facadestilladstyper samt specialstilladser.

Rammestillads, lastklasse 1-3 til f.eks lettere facaderenoveringer, vinduesudskiftninger, mindre tagrenoveringer samt malerarbejde.

Svært Stålstillads, lastklasse 1-6 til f.eks opmuring, store tagrenoveringer, betonarbejde samt i forbindelse med fritstående totaloverdækninger.

Totaloverdækninger, vi har markedets bedste overdækningssystem ALFIX som er et skinnebaseret system hvor overdækningsdugene trækkes i. Systemet gør det let, at få hejst byggematerialer ned igennem overdækningen i forbindelse med renovering af tage.

 

Kontakt Brian Stokholm for nærmere info

stillads940x300

stillads940x3002

stillads940x3003