vinkelvej - vidabyg

Vinkelvej

Bygherre:  

Privat

 

940x300px2

940x300px2

Entreprisetype:   Hovedentreprise  
Byggeperiode:   2004/2005  
Entreprisesum:  

2.500.000,00

 

Rådgiver:  

 

 

Projektbeskrivelse:   Opførsel af 2 nye tagboliger på ejendommens tørreloft, herunder udskiftning af eksisterende tegltag.