Produktionsskolen Sundet

940x300px fotopaavej

 

Bygherre:  

Produktionsskolen Sundet

 

940x300px fotopaavej

Entreprisetype:   Fagentrepriser  
Byggeperiode:   2013 - 2014  
Entreprisesum:  

2.500.000,00

 

Rådgiver:  

LeanDesign ApS 

 

Projektbeskrivelse:   Renovering af eksisterende skolebygninger. Nedrivning, tømrer og malerarbejder.