Boligselskabet Nordsjælland - Skoleparken

940x300px fotopaavej

 

Bygherre:  

Boligselskabet Nordsjælland - Skoleparken

 

940x300px fotopaavej

Entreprisetype:   Hovedentreprise  
Byggeperiode:   2014  
Entreprisesum:  

6.625.000,00

 

Rådgiver:  

Rambøll A/S 

 

Projektbeskrivelse:   Projektet omfatter sammenlægning af 9 lejligheder til i alt 6 nye tilgængeligheds- boliger. Projektet er et pilot-projekt ifm. Skoleparkens plan om at gennemgøre en gennemgribende renovering af hele afdelingen på i alt ca. 500 boliger.