VISION

Vi ønsker at være den foretrukne entreprenør i Nordsjælland.

Vi vil "bygge på liv og bæredygtighed", gå foran i udviklingen af co2 neutrale byggerier og tilbyde bæredygtige totalløsninger inden for såvel de bygningstekniske som de energitekniske områder af byggeriet.

 

MÅLSÆTNINGER

  • Vi stræber mod at fastholde og udvikle vores position som kompetent bygge- og anlægsvirksomhed ved at være de bedste på en række områder og sørge for at samarbejdet mellem os og bygherre foregår under de bedst tænkelige vilkår. Derudover samarbejder VIDA A/S kun med de mest trofaste, pålidelige og kompetente fag entreprenører.

  • At genvinstoptimere såvel for VIDA A/S som VIDA A/S's kunder ved at inddrage bæredygtighed i byggeri og "feel good" princippet for alle interessenter i det enkelte byggeprojekt

  • Det er virksomhedens mål at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed, der gennemfører sine entrepriser håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med de indgåede aftaler med vore kunder.

  • Alle entrepriser udføres endvidere under god hensyntagen til miljøpåvirkninger, sikkerhed og sundhed samt ressourceanvendelse, herunder håndtering af affald. Det er virksomhedens mål at undgå svigt og spild.

  • Det er en afgørende konkurrenceparameter for virksomheden at levere kunden den aftalte kvalitet til rette tid og pris.

  • Der lægges vægt på, at den personlige indsats påvirker kvaliteten af det udførte arbejde. Den enkelte medarbejder skal derfor kende og forstå virksomhedens målsætning og kvalitetskravene til det aktuelle arbejde.

  • Virksomhedens styrke sammenholdt med konkurrenternes, er stram byggestyring, faste aftaler, der uanset hvad der måtte opstå overholdes, gode faste troværdige og loyale medarbejdere der har været i selskabet mange år og en udvidet kvalitetssikringskontrol.

 

VÆRDIER

VIDA A/S udmærker sig ved at have stor fokus på styringen af byggerierne. Både ressourcer, logistik og mandskab anvendes der lang tid på at sørger for har de bedst mulige vilkår for at opnå størst mulig effektivitet i byggeriet. VIDA A/S arbejder ud fra følgende kerneværdier:

 

Værdiskabende

-fordi vi vil give afkast for vores kunders investering.

Innovative

- fordi vi tænker nye teknologiske og aktuelle muligheder ind i de løsninger vi præsterer.

Dedikerede

-fordi vi lever os ind i målrettede, bæredygtige løsninger.

Attraktive

-fordi vi som samarbejdspartner er kundeorienterede og troværdige.