BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er for VIDA at vægte de mange, ofte modsatrettede krav til byggeri for at opnå en optimal løsning. Bæredygtighed er ikke blot et spørgsmål om miljøhensyn i form af energibesparelse og et balanceret CO2 regnskab. En balanceret økonomi er en forudsætning for bæredygtighed.

Vi vælger at bringe miljøhensyn ind i design og konstruktion, når dette medfører en betydelig positiv miljøeffekt på længere sigt uden at forringe løsningen ud fra en helhedsbetragtning. I denne vurdering indgår den efterfølgende brug og vedligeholdelse.

VIDA A/S bygger på bæredygtighed baseret på en vurdering af fire dimensioner:

Miljømæssige faktorer

Sociale faktorer

Økonomiske faktorer

Procesmæssige faktorer

 

SOCIALT ANSVAR

Virksomheden har løbende fået oparbejdet en kultur der gør at vi i virksomheden fokuserer på at tage vores del af ansvaret i den vej byggebranchen samt samfundet generelt bevæger sig.

Vi er en virksomhed som beskæftiger unge som måske ville have svært ved ellers at få muligheder i andre virksomheder. Vi sørger for at ansætte lærlinge og praktikanter og fokuserer på at give dem de fornødne værktøjer til at være en del af en virksomhed i fremskridt og klæder dem på til at være en produktiv del af vores samfund.

VIDA A/S er ligeledes fokuseret på at bruge de lokale arbejdskræfter således at kommunen og Danmark ligeledes drager nytte af det.