Håndværkerfradrag

Regeringen har nu åbnet op for muligheden for at du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inkl. moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat.

Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger

Boligens ydre rammer

• Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb

• Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas

• Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m.

• Reparation, maling og isolering af ydervægge

• Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede

• Fornyelse eller etablering af dræn

• Radonsikring

• Installation af solfangere og solceller

• Arbejde på hustandsvindmøller, hvis det er udført og betalt i 2012.

Boligens indre rammer

• Reparation eller fornyelse af køkken og bad

• Gulvarbejder

• Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer

• Installation eller forbedring af ventilation

• Installation eller forbedring af afløbsinstallationer

• Reparation eller udskiftning af vandinstallationer

• Reparation eller fornyelse af elinstallationer

• Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg

• Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg

• Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder

• Installation af varmepumper, der ikke kan køle (herunder jordvarmepumper)

• Maler- og tapetserarbejde.

 

Læs evt. mere på https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9275